HOME > 제춤소개 > POWER CONVEYOR > TR
 
- 안전장치를 구비한 트로리컨베이어 구동장치 -
 
실용신안등록
제 0366192 호
안전장치를 구비한
트로리컨베이어
구동장치
의장등록
제 0350832 호
단조체인을 사용하는
트롤리컨베이어 구동용 스프라켓
 
  a b c d e f g h
mm p.c.d mm mm φ mm mm mm
R-348 1200 680 ## 75 13 70 30 40
777
R-458 1200 714
788
1400 907
 
잇수 직경 외경 두께 중량
  N.T P.C.D O.D t1 t2 kg
348 12 583.8 604.0 14 16 183  
14 680.57 700.7  
16 777.42 797.6  
458 11 713.9 738.8 18 22 183  
12 778.39 803.3  
14 907.43 932.4  
16 1036.55 1061.5  
 

 

 

 
실용신안등록
제 0371700 호
90도 TAKE-UP장치
 
>